doelen en donaties

 

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de culturele contacten tussen kunstenaars en/of kunstliefhebbers uit de Euregio Maas-Rijn en Oekraïne en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten in de Euregio Maas-Rijn en Oekraïne.

Met de aanschaf in november 2008 van een hoogst noodzakelijke, maar ook kostbare, nieuwe bajan (aan Kurylenko in bruikleen gegeven) had Desna haar eerste en destijds belangrijkste doelstelling bereikt. Hiervoor is toen zeer genereus gedoneerd door privépersonen en ondermeer een instelling als het APG (voorheen ABP). De diverse betrokkenen zijn wij daarvoor tot op de dag van vandaag zeer dankbaar, want anders was het doek destijds al gevallen (…).

Sindsdien zijn de inkomsten van de stichting aanzienlijk, en inmiddels dermate afgenomen, dat wij de telkens terugkerende kosten, welke gepaard gaan met het halfjaarlijks organiseren van de komst van Kurylenko en het faciliteren van zijn optredens, niet langer kunnen dragen.

Behoefte aan nieuwe donaties Om onze activiteiten te kunnen voortzetten, en het bestaan van de stichting als zodanig veilig te stellen, hebben wij op de korte termijn, en bovenal structureel, donaties nodig! Die terugkerende kosten waarvoor de stichting gelden nodig heeft, zijn ondermeer:

Draagt u Stichting Desna en Kurylenko's artistieke en culturele werk een warm hart toe, en overweegt u ons financieel te ondersteunen, dan verzoeken wij u vriendelijk doch geheel vrijblijvend eens naar de volgende mogelijkheden te kijken:

Wij zouden u als stichting zeer dankbaar zijn indien u ons zou willen helpen onze financiële noden te verlichten, en daarmee bij te dragen aan de continuering van al het goede, en noodzakelijke culturele werk dat verricht moet worden in Oekraïne en hier.

Huisconcerten Het bieden van een gelegenheid om op te treden is altijd zeer welkom en draagt bij aan de verwezenlijking van de stichtingsdoelen. De muziek van Volodymyr is buitengewoon geschikt voor huisconcerten. Zo bezorgt U uzelf en uw vrienden een onvergetelijke middag of avond. Coördinator van de concerten is Michel van der Maesen de Sombreff (gegevens zie onder). Hij kan u uiteraard ook adviseren bij de organisatie.


* Stichting Desna staat bij de Belastingdienst bekend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).
Daarom kan uw bijdrage als gift aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst, als ook naar de website van onze gewaardeerde adviseur kandidaat-notaris mr Ernst Loendersloot (www.ntrs.nl)

Stichting Desna

www.stichtingdesna.orgVolodymyr Kurylenko - www.volod.com.ua
tel 06 29 160 788 (bij verblijf in NL)
tel in Oe +38 0672536643 (met nul!)
nieuw mailadres:

***
©2005-2024 Webmaster
Last update: 18.02.2023. You are visitor number 277657